Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
4 Years of Experience

On memory lane pictures are used to travel back in time.

Regulamin

 1. Strona internetowa umożliwia wsparcie finansowe działań dla Administratora, Dorota Kuriata, adres: ul. Miodowa 1, 78-320 Połczyn-zdrój, adres poczty elektronicznej: info@dorotakuriata.pl (dalej: Administrator).
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie, realizowanego przez serwis PayU.
  Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności w Serwisie Przelewy24, PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 3. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 4. Darowizny przekazywane za pomocą strony są realizowane w sposób ciągły.
 5. W celu przekazania darowizny jednorazowej po wypełnieniu formularza obecnego na niniejszej stronie Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do strony operatora.
 6. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: przelewów elektronicznych (w tym BLIK), przelewów tradycyjnych oraz kart płatniczych. Aktualna lista banków współpracujących i metod płatności jest dostępna na stronie serwisu.
 7. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu, może dodatkowo wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 8. Wypełniając dane w Formularzu, Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
 9. Administratorem danych osobowych jest Dorota Kuriata, dane powyżej.
 10. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 11. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy darowizny zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym.
 12. Dane nie są przetwarzane przez Administratora w sposób całkowicie zautomatyzowany oraz profilowane.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
 14. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Darczyńcy prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 15. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.
 16. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: info@dorotakurita.pl, wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 17. Administrator ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.